บริษัท สยามอุตสาหกรรมเครื่องเหล็ก (1981) จำกัด 

บริษัท สยามอุตสาหกรรมเครื่องเหล็ก (1981) จำกัด หรือที่รู้จักกันดี ในนาม “สยามฮาร์ดแวร์”
เริ่มต้นจากการเป็นผู้ผลิตเครื่องมือในอุตสากรรมก่อสร้าง ที่มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
ตลอดระยะเวลากว่าสามสิบปี บริษัทฯมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถรองรับและตอบสนอ
งความต้องการของลูกค้า โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การสามารถให้บริการที่ครอบคลุม
ตั้งแต่การสร้างแม่พิม์จนสำเร็จเป็นชิ้นงาน (one stop service) ซึ่งช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายปลีกย่อยให้แก่ลูกค้า

ปัจจุบันบริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์
ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร ทั้งในและต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เยอรมัน และสวีเดน เป็นต้น

Facts & Figures

Established: 1981
Total Area: 34,000 sq.m.
Employees: 300
Internation compliance: ISO9001:2015