บริษัทฯ พร้อมให้บริการในด้าน การฉีดขึ้นรูปโลหะโดยกระบวนการฉีดด้วยความดันสูง (High Pressure Die Casting Processes) , การการหล่อขึ้นรูปโลหะแบบ LOST WAX CASTING , การปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น โดยเรามีทั้งเครื่องปั๊มขึ้นรูปแบบ Single Stamping และ Progressive Stamping , การขึ้นรูปโลหะด้วยการตีขึ้นรูป Part Forming Service / FORGING ด้วยศักยภาพในการผลิตที่มีคุณภาพสูง เพื่องานที่สมบูรณ์แบบ  ตามมาตรฐานระดับสากล