ที่อยู่

สำนักงานขายตั้งอยู่ที่

เลขที่ 254-270 ซอยแสนสบาย ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

โรงงานตั้งอยู่ที่

เลขที่ 99 หมู่ที่ 13 ถนนกิ่งแก้ว-บางพลี ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

Tel. 66-2-312-4116-7, 66-2-312-4445-6
Fax. 66-2-312-4118